Het Byzantijnskoor Drenthe is voortdurend op zoek naar nieuwe leden die graag de specifieke klankkleur van deze vorm van koorzang willen meebeleven.

Om lid te worden van het Byzantijnskoor Drenthe of om kennis te maken kunt u zich aanmelden via het contactformulier. 

De secretaris zal dan contact met u opnemen om vrijblijvend een repetitie bij te wonen. Bij deze repetitie maakt u onder andere kennis met de mentor van de voor u meest geschikte stemgroep. 

U krijgt dan ook een muziekmap in bruikleen zodat u direct mee kunt zingen. 

Na een gewenningsperiode en een zangtest door de dirigente wordt in onderling overleg bepaald wanneer u volwaardig lid kunt worden van het koor.