Het Byzantijnskoor Drenthe is een vereniging met een gekozen bestuur.

Momenteel bestaat dit bestuur uit:

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Alg.bestuurslid/vicevoorzitter

Alg.bestuurslid, PR

Gert Gijsbers

Wilko Schuringa

Arjen Ronner

Luuk Hillebrands

Martin Schuurman