Het Byzantijnskoor Drenthe is beschikbaar voor concerten in vele vormen, waarbij het karakter van haar muziek leidend is. Ook wordt er regelmatig meegewerkt aan kerkdiensten.

Voor mogelijkheden en tarieven kan contact opgenomen worden met de secretaris